අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

12
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය  2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය 2019.03.16 - 2019.03.23

ත්‍රිපිටකාරූඪ ශ්‍රී සද්ධර්මය ලෝක උරුමයක් ලෙස චිරාත්...

25
පෙබ2019
එන්ජින් ධාරිතාවය අනුව කාබන් බද්ද අය කිරීම

එන්ජින් ධාරිතාවය අනුව කාබන් බද්ද අය කිරීම

මෝටර් රථවල ඉන්ධන දහනය සැලකිල්ලට ගෙන 2019...

10
ජන2019
සහෘදයෙකුගේ නික්ම යාම

සහෘදයෙකුගේ නික්ම යාම

2018.ජූනි මස 25 වන දින කාර්යාල කාර්ය...

04
දෙසැ2018
වාර්ෂික සාංඝික දානමය පිංකම - 2018

වාර්ෂික සාංඝික දානමය පිංකම - 2018

    නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින්...

28
අගෝ2017
රුවන්වැලි මහා සෑ කප්රුක් පූජාව - 2018

රුවන්වැලි මහා සෑ කප්රුක් පූජාව - 2018

 නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ආර්.කේ.එස්.එස්.සී විජේසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ...

Scroll To Top